۱۳۹۹-۰۷-۲۷
Immigrating to the UK through investment

مهاجرت به انگلستان از طریق سرمایه گذاری

Immigrating to the UK through investment یکی از شرایط پذیرش مهاجر توسط دولت انگلستان، سرمایه گذاری در این کشور است. سرمایه گذاری در انگلستان دارای شرایط خاصی می باشد تا بتوان از طریق آن اقدام به اخذ اقامت نمود. در این مقاله توضیحات لازم درمورد سرمایه گذاری در انگلستان داده شده است.
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Company registration in Spain اسپانیا و شرکت

ثبت شرکت در اسپانیا | Company registration in Spain

Company registration in Spain . ثبت شرکت در اسپانیا یکی از راه های سرمایه گذاری در اسپانیا می باشد. به همین علت می توان از طریق ثبت شرکت به کشور اسپانیا مهاجرت کرد.