۱۳۹۹-۱۲-۰۲
شرایط مهاجرت به بلغارستان

مهاجرت به بلغارستان و اخذ ویزا

کشور بلغارستان یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد که از طریق راه های مختلفی اقدام به پذیرش مهاجر می کند. در این مقاله به روش ها و شرایط مهاجرت به بلغارستان پرداخته ایم.
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
شرایط مهاجرت به اسلوونی

مهاجرت به اسلوونی و اخذ ویزا

کشور اسلوونی یکی دیگر از کشور های اروپایی می باشد که از طریق را ههای مختلف اقدام به پذیرش مهاجر می کند. در این مقاله به تشریح هر یک از روش های مهاجرت به اسلوونی و شرایط هرکدام پرداخته ایم.