۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Obtaining a visa and immigrating to the UK اقامت

اخذ ویزا و مهاجرت به انگلستان

برای مهاجرت بهانگلستان روش های مختلفی وجود دارد. روش هایی مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت سرمایه گذاری و ... . هریک از روش ها شرایط مخصوص به خود را دارند. در این مقاله درمورد مهاجرت به انگلستان و اخذ ویزای آن توضیح داده شده است. Obtaining a visa and immigrating to the UK
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Company registration in the UK

مهاجرت به انگلستان از طریق ثبت شرکت

یکی از روش های مطمئن برای مهاجرت به انگلستان مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد. یکی از روش های سرمایه گذاری در انگلستان ثبت شرکت می باشد. ثبت شرکت در انگلستان دارای مزیت های بسیاری می باشد. در این مقاله درمورد مهاجرت به انگلستان از طریق ثبت شرکت پرداخته ایم. Company registration in the UK
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Treatment status in the UK

وضعیت درمان و سلامت در انگلستان

برای مهاجرت به انگلستان لازم است تا اطلاعاتی در خصوص وضعیت درمان و سلامت این کشور کسب نمود. در این مقاله درمورد وضعیت درمان و سلامت انگلستان و انواع بیمه های درمانی توضیحات لازم داده شده است. Treatment status in the UK
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
The lifestyle of the people of England

سبک زندگی مردم انگلستان

یکی از معبار های تصمیم گیری برای مهاجرتف سبک زندگی مردم کشور مد نظر می باشد. بنابراین برای مهاجرت به انگلستان لازم است تا با سبک زندگی مردم آن جا آشنا شوید. The lifestyle of the people of England
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Conditions for obtaining a UK visa

شرایط اخذ ویزای انگلستان

برای مهاجرت به انگلستان لازم است تا ویزای این کشور اخذ شود. از آن جایی که روش های مختلفی برای مهاجرت به انگلستان وجود دارد، باید ویزای متناسب با شرایط خود تهیه نمود. شرایط اخذ ویزا در این مقاله توضیح داده شده است. Conditions for obtaining a UK visa
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
UK visa documents

مدارک لازم برای اخذ ویزای انگلستان

UK visa documents برای مهاجرت به انگلستان باید ویزای مربوطه را اخذ نمود. برای اخذ ویزا لازم است تا مدارک لازم را تهییه نمود. در این مقاله درمورد مدارک لازم برای اخذ ویزای انگلستان توضیح داده شده است.